system obsługi opłaty miejscowejuzdrowiskowej

Kompleksowe narzędzie dla Urzędów Miast i Gmin pobierających
opłaty
od turystów

Obszary systemu

Dla Inkasent - ikona

aplikacja dla inkasentów do pobierania opłat i automatycznego rozliczania z urzędem (eksport wszystkich danych do urzędu „na bieżąco”)

Dla Urzędu - ikona

panel dla urzędu do księgowania (raporty, wpływy), jak również prowadzenia bazy inkasentów i ewidencji obiektów noclegowych z historią zmian

Rabaty - ikona

moduł generowania i weryfikacji kodów rabatowych, dzięki którym turyści płacący opłatę miejscową lub uzdrowiskową mogą uzyskać zniżki w restauracjach, atrakcjach turystycznych oraz innych obiektach, które zadeklarowały chęć udziału w akcji rabatowej

Travelhost automatyzuje procesy związane z pobieraniem oraz rozliczaniem opłaty miejscowej i uzdrowiskowej, zarówno po stronie urzędu miasta/gminy, jak również inkasenta (przedstawiciela obiektu noclegowego). Dzięki automatycznej wymianie danych (inkasent - urząd) narzędzie pozwala na oszczędność czasu pracowników urzędu oraz sprawny kontakt z inkasentami. Travelhost spełnia wszystkie wymogi dotyczące ochrony danych osobowych i jest zgodny z RODO.

Graf Graf

Kontakt

Chcesz poznać więcej szczegółów? Zapraszamy do kontaktu.

Dział handlowy

Ikona - mail [email protected]

Dział wsparcia

Ikona - mail [email protected]

Travelhost - system obsługi opłaty miejscowej i uzdrowiskowej

biuro:  44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 47

Travelhost spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000820391, kapitał zakładowy 5.000 zł, NIP 7543262570, REGON 385126406
adres rejestrowy spółki: 45-701 Opole, ul. Wrocławska 64